Selasa, 24 September 2013

Orang yang Melarang Memberi Makan Orang Miskin

Buka Puasa Bersama 3
Bersyukur dan memberi makan orang itu memang Sunnah. Ada pun yg melarang memberi makan orang, itu disebut Allah sbg:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." [Al Maa'uun 1-3]

Hukuman bagi orang yg melarang memberi makan dalam acara selamatan/syukuran:


"Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. 
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin." [Al Haaqqah 31-34]

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" 
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin" [Al Muddatstsir 42-44]

"dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin" [Al Fajr 18]

Memberi makan itu Sunnah Nabi:

Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan." [Adz Dzaariyaat 27]

Bagaimana dengan orang miskin kalau mereka harus memberi makan orang pada acara Tahlilan? Bukankah itu memberatkanorang miskin?

Yang bilang tahlilan wajib itu siapa? Jika ada kelebihan, kita diperintahkan Allah memberi makan. Jika tidak mampu ya tidak usah. Tak jarang ada tetangga yang menyumbang makanan ala kadarnya sehingga tahlilan dan ta'ziyah tetap berlangsung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar