Rabu, 25 September 2013

Berbuat Baik Terhadap Sesama Manusia


Dalam Islam ada Hablum Minallahu dan Hablum Minan Nas. Hubungan dengan MANUSIA. Artinya kepada semua manusia kita harus baik. Jangan mentang2 kafir, kemudian kita zalimi. Kita hina dan kita bunuh. Perang hanya untuk membela diri. Bukan untuk menzalimi orang yang tidak menyerang kita. 

Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. (HR. Ahmad) 

Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat. (HR. Mashabih Assunnah) 

Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. (HR. Ahmad) 

Jadi biar kata kafir, jika kita menzalimi mereka dan mereka berdoa agar kita dimasukkan ke neraka, niscaya Allah mengabulkan doa mereka.

http://mediaislamraya.blogspot.com/2013/07/jangan-berbuat-zhalim.html

Suara Al-Azhar
"Hakikat akhlak adalah bergaul secara baik dengan semua makhluk, termasuk berbuat baik kepada orang yang tidak berakhlak."

Syaikh Dr. Muhammad Muhanna, dinukil dari pengajian Hikam al-athoiyah di masjid Sultan Hasan
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221053838060833&set=a.211567925676091.1073741828.211541432345407&type=1&theater

Tidak ada komentar:

Posting Komentar